:  

  :
No. B7047 YAMAHA JOG FI ( ()) ?!
: 48 000 .
:
:
(vin): SA36J
: 50cc,
:
: BLACK
:
(. .): 19433
:
: , , .
print
 66 1100 YAMAHA JOG FI 1 66 1100 YAMAHA JOG FI 2 66 1100 YAMAHA JOG FI 3
 66 1100 YAMAHA JOG FI 4 66 1100 YAMAHA JOG FI 5 66 1100 YAMAHA JOG FI 6
 
  
 
:

 YAMAHA JOG ( ())
B7884
YAMAHA JOG
()
, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B7776
YAMAHA JOG
()
, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B8025
YAMAHA JOG
()
, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B8040
YAMAHA JOG
()
, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B8198
YAMAHA JOG
()
, 50
: 48 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B8375
YAMAHA JOG
()
, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ZR ( ())
B8354
YAMAHA JOG ZR
()
, 50
: 55 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B8376
YAMAHA JOG
()
, 50
: 50 000 .
()

YAMAHA