:  

  :
No. F0657 KOMATSU FB15-12 ( ) ?!
: 750 000 .
:
: 2014
:
(.): 1500
(): 3000
:
:
:
:
: 3230
: -, - 1,5 , - 3,0 , -1,2 , , 48, 725 , , 3230 , , , 3- 380, 1750 . , . . . .

  file
30.11.1999
print
30.11.1999
 61 1168 KOMATSU FB15-12  1 61 1168 KOMATSU FB15-12  2 61 1168 KOMATSU FB15-12  3
 61 1168 KOMATSU FB15-12  4 61 1168 KOMATSU FB15-12  5 61 1168 KOMATSU FB15-12  6
 61 1168 KOMATSU FB15-12  7 61 1168 KOMATSU FB15-12  8 61 1168 KOMATSU FB15-12  9
 61 1168 KOMATSU FB15-12  10 61 1168 KOMATSU FB15-12  11
 
  
 
:

 TOYOTA 7FBEL15 ( )
F0529
TOYOTA 7FBEL15
...
2013, 0
: 690 000 .
 TOYOTA 7FB15 ( )
F0533
TOYOTA 7FB15
...
2009, 0
: 850 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0555
TOYOTA 02-8FG15
...
2011, 2237
/
: 840 000 .
 TOYOTA 8FG15 ( )
F0573
TOYOTA 8FG15
...
2011, 2237
/
: 860 000 .
 TOYOTA 02-8FGL15 ( )
F0626
TOYOTA 02-8FGL15
...
2009, 2237
/
: 850 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0630
TOYOTA 02-8FG15
...
2011, 2237
: 780 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0641
TOYOTA 02-8FG15
...
2009, 2237
/
: 860 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0648
TOYOTA 02-8FG15
...
2012, 2237
/
: 930 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0654
TOYOTA 02-8FG15
...
2014, 2237
/
: 970 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0661
TOYOTA 02-8FG15
...
2014, 2237
/
: 970 000 .
 KOMATSU FB15-12 ( )
F0658
KOMATSU FB15-12
...
2014, 0
: 770 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0664
TOYOTA 02-8FG15
...
2012, 2237
/
: 940 000 .
 KOMATSU FB15-12 ( )
F0680
KOMATSU FB15-12
...
2011, 0
: 730 000 .
 KOMATSU FB15-12 ( )
F0685
KOMATSU FB15-12
...
2007, 0
: 720 000 .
 KOMATSU FB15-12 ( )
F0688
KOMATSU FB15-12
...
2007, 0
: 670 000 .
 KOMATSU FB15RB-15 ()
F0690
KOMATSU FB15RB-15
2014, 0
: 840 000 .
 TOYOTA 7FBR15 (  (, ))
F0695
TOYOTA 7FBR15
...
2013, 0
: 980 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0697
TOYOTA 02-8FG15
...
2015, 2237
/
: 950 000 .
 TOYOTA 7FBR15 (  (, ))
F0698
TOYOTA 7FBR15
...
2014, 0
: 1 100 000 .
 KOMATSU FG15T-21 ( )
F0699
KOMATSU FG15T-21
...
2013, 2065
/
: 820 000 .
 KOMATSU FG15T-21 ( )
F0700
KOMATSU FG15T-21
...
2013, 2065
/
: 820 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0705
TOYOTA 02-8FG15
...
2010, 2237
/
: 820 000 .
 TOYOTA 8FG15 ( )
F0706
TOYOTA 8FG15
...
2016, 2237
: 1 200 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0710
TOYOTA 02-8FG15
...
2016, 2237
: 1 290 000 .
 KOMATSU FG15T-20 ( )
F0711
KOMATSU FG15T-20
...
2010, 2065
/
: 730 000 .
 KOMATSU FG15T-20 ( )
F0712
KOMATSU FG15T-20
...
2010, 2065
/
: 730 000 .
 KOMATSU FG15T-20 ( )
F0715
KOMATSU FG15T-20
...
2010, 2065
/
: 730 000 .
 TOYOTA 02-8FG18 ( )
F0719
TOYOTA 02-8FG18
...
2010, 2265
/
: 950 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0716
TOYOTA 02-8FG15
...
2012, 2265
/
: 850 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0717
TOYOTA 02-8FG15
...
2015, 2065
/
: 950 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0718
TOYOTA 02-8FG15
...
2015, 2265
/
: 950 000 .
 TOYOTA 02-8FG15 ( )
F0653
TOYOTA 02-8FG15
...
2014, 2237
/
: 970 000
(29 681$)


KOMATSU