:  

  :
No. B8134 YAMAHA JOG ( (, ))
:
:
(vin): SA39J
: 50cc,
:
: BLACK
:
(. .): 17656
: 3,5 
: , .
print
 66 1100 YAMAHA JOG  1 66 1100 YAMAHA JOG  2 66 1100 YAMAHA JOG  3
 
  
 
:

 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8468
YAMAHA JOG Fi
(,...
2009, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8588
YAMAHA JOG Fi
(,...
2013, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8677
YAMAHA JOG
(,...
2007, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8683
YAMAHA JOG
(,...
2011, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ZR EVOLUTION 2 ( (, ))
B8797
YAMAHA JOG ZR EVOLUTION 2
(,...
2011, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8790
YAMAHA JOG
(,...
2013, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8795
YAMAHA JOG
(,...
2011, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8831
YAMAHA JOG
(,...
2007, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8841
YAMAHA JOG
(,...
2009, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8842
YAMAHA JOG
(,...
2013, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8857
YAMAHA JOG
(,...
2011, 50
: 50 000 .
()

YAMAHA