:  

  :
No. B8198 YAMAHA JOG ( (, )) ?!
: 50 000 .
:
:
(vin): SA39J
: 50cc,
:
: BLACK
:
(. .): 23424
:
: ,
print
 66 1100 YAMAHA JOG   1 66 1100 YAMAHA JOG   2 66 1100 YAMAHA JOG   3
 
  
 
:

 YAMAHA JOG Fi (  (, ))
B8375
YAMAHA JOG Fi
(,...
2015, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG Fi (  (, ))
B8468
YAMAHA JOG Fi
(,...
2009, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG Fi (  (, ))
B8471
YAMAHA JOG Fi
(,...
2008, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG Fi (  (, ))
B8531
YAMAHA JOG Fi
(,...
2009, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG Fi (  (, ))
B8572
YAMAHA JOG Fi
(,...
2011, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG Fi (  (, ))
B8588
YAMAHA JOG Fi
(,...
2013, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG Fi (  (, ))
B8616
YAMAHA JOG Fi
(,...
2008, 50
: 50 000 .
()

YAMAHA