:  

  :
No. B8255 YAMAHA GEAR Fi ( (, ))
:
:
(vin): UA06J
: 50cc,
:
: WHITE
:
(. .): 32258
:
: ,
print
 66 1413 YAMAHA GEAR Fi 1 66 1413 YAMAHA GEAR Fi 2 66 1413 YAMAHA GEAR Fi 3
 66 1413 YAMAHA GEAR Fi 4 66 1413 YAMAHA GEAR Fi 5
 
  
 
:

 YAMAHA GEAR Fi ( (, ))
B8220
YAMAHA GEAR Fi
(,...
2013, 50
: 45 000 .
 YAMAHA GEAR Fi ( (, ))
B8611
YAMAHA GEAR Fi
(,...
2011, 50
: 50 000 .
 YAMAHA GEAR ( (, ))
B8680
YAMAHA GEAR
(,...
2010, 50
: 45 000 .
 YAMAHA GEAR ( (, ))
B8830
YAMAHA GEAR
(,...
2015, 50
: 50 000 .
()

YAMAHA