:  

  :
No. B8299 YAMAHA FZ1 FAZER ( )
:
: 2011
:
(vin): RN21J
: 1000cc,
:
: BLUE/WHITE
:
(. .): 41199
:
: , .
print
 66 1672 YAMAHA FZ1 FAZER   1 66 1672 YAMAHA FZ1 FAZER   2 66 1672 YAMAHA FZ1 FAZER   3
 66 1672 YAMAHA FZ1 FAZER   4 66 1672 YAMAHA FZ1 FAZER   5 66 1672 YAMAHA FZ1 FAZER   6
 
  
 
:

 YAMAHA FZ1 FAZER  ( )
B8321
YAMAHA FZ1 FAZER
2006, 1000
: 340 000 .
 YAMAHA FZ1 FAZER  ( )
B8712
YAMAHA FZ1 FAZER
2008, 1000
: 335 000 .
 YAMAHA FZ1 FAZER  ( )
B8846
YAMAHA FZ1 FAZER
2006, 1000
: 310 000 .
 YAMAHA FZ1 FAZER N ( )
B8882
YAMAHA FZ1 FAZER N
2010, 1000
: 370 000 .
 YAMAHA FZ1 FAZER  ( )
B8893
YAMAHA FZ1 FAZER
2008, 1000
: 350 000 .


YAMAHA