:  

  :
No. B8354 YAMAHA JOG ZR ( (, ))
:
:
(vin): SA56J
: 50cc,
:
: BLACK
:
(. .): 5933
:
: ,
print
 66 1100 YAMAHA JOG ZR 1 66 1100 YAMAHA JOG ZR 2 66 1100 YAMAHA JOG ZR 3
 
  
 
:

 YAMAHA JOG ( (, ))
B8198
YAMAHA JOG
(,...
2008, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8375
YAMAHA JOG Fi
(,...
2015, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8468
YAMAHA JOG Fi
(,...
2009, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8471
YAMAHA JOG Fi
(,...
2008, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8531
YAMAHA JOG Fi
(,...
2009, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8572
YAMAHA JOG Fi
(,...
2011, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8588
YAMAHA JOG Fi
(,...
2013, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8616
YAMAHA JOG Fi
(,...
2008, 50
: 50 000 .
()

YAMAHA