:  

  :
No. B8354 YAMAHA JOG ZR ( ()) ?!
: 55 000 .
:
: 01-03 2018 .
:
(vin): SA56J
: 50cc,
:
: BLACK
:
(. .): 5933
:
: ,
print
 66 1100 YAMAHA JOG ZR 1 66 1100 YAMAHA JOG ZR 2 66 1100 YAMAHA JOG ZR 3
 
  
 
:

 YAMAHA JOG ( ())
B7884
YAMAHA JOG
()
, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG FI ( ())
B7047
YAMAHA JOG FI
()
, 50
: 48 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B7776
YAMAHA JOG
()
, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B8025
YAMAHA JOG
()
, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B8040
YAMAHA JOG
()
, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B8198
YAMAHA JOG
()
, 50
: 48 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B8375
YAMAHA JOG
()
, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( ())
B8376
YAMAHA JOG
()
, 50
: 50 000 .
()

YAMAHA