:  

  :
No. B8354 YAMAHA JOG ZR ( (, ))
:
:
(vin): SA56J
: 50cc,
:
: BLACK
:
(. .): 5933
:
: ,
print
 66 1100 YAMAHA JOG ZR 1 66 1100 YAMAHA JOG ZR 2 66 1100 YAMAHA JOG ZR 3
 
  
 
:

 YAMAHA JOG ( (, ))
B8677
YAMAHA JOG
(,...
2007, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8795
YAMAHA JOG
(,...
2011, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8857
YAMAHA JOG
(,...
2011, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8841
YAMAHA JOG
(,...
2009, 50
: 55 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8842
YAMAHA JOG
(,...
2013, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8696
YAMAHA JOG
(,...
2013, 0
: 50 000 .
()

YAMAHA