:  

  :
No. B8471 YAMAHA JOG Fi ( (, )) ?!
: 55 000 .
:
:
(vin): SA39J
: 50cc,
:
: BLACK
:
(. .): 17978
:
: ,
print
 66 1100 YAMAHA JOG Fi 1 66 1100 YAMAHA JOG Fi 2 66 1100 YAMAHA JOG Fi 3
 
  
 
:

 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8468
YAMAHA JOG Fi
(,...
2009, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG Fi ( (, ))
B8588
YAMAHA JOG Fi
(,...
2013, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8677
YAMAHA JOG
(,...
, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8683
YAMAHA JOG
(,...
, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8790
YAMAHA JOG
(,...
, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8795
YAMAHA JOG
(,...
, 50
: 45 000 .
 YAMAHA JOG ZR EVOLUTION 2 ( (, ))
B8797
YAMAHA JOG ZR EVOLUTION 2
(,...
, 50
: 50 000 .
 YAMAHA JOG ( (, ))
B8831
YAMAHA JOG
(,...
, 50
: 50 000 .
()

YAMAHA